BankTie - AVIS LEGAL

Complint el que estableix l’article 9 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, es dona la següent informació general sobre aquest lloc web.

INFORMACIÓ LEGAL

Titular: Josep Lluís Navarro
E-mail: jl.navarro@banktie.cat

ÚS DEL WEB (www.banktie.cat)

L’accés i ús dels continguts i serveis d’aquest lloc web confereix la condició d’usuari que accepta les presents condicions i es compromet a utilitzar aquests continguts i serveis amb respecte a la Llei i a la bona fe.

Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació de qualsevol contingut inclòs en aquest lloc web (incloent sense caràcter limitatiu els textos, informacions, documents, dibuixos, dissenys, gràfics, imatges, o arxius de so o de qualsevol altra classe) sense l’autorització expressa de banktie.cat.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’ús d’aquesta pàgina es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. Banktie no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici ocasionat a l’usuari com a conseqüència de la manca d’accés al lloc web o la seva falta d’actualització, ni com a conseqüència de la falta d’adequació per a satisfer necessitats concretes de l’usuari.

Banktie, no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar a l’usuari d’aquest lloc web com a conseqüència de l’existència en el mateix de virus o programes lesius, ni de l’ús que es faci d’aquest lloc en contra les lleis o la bona fe.

Banktie no es fa responsable dels continguts i/o serveis inclosos en altres portals d’Internet als que es faciliti accés des d’aquest lloc web; en particular, Banktie exclou la seva responsabilitat en cas de vulneració de la legislació vigent, la bona fe, els usos i l’ordre públic en pàgines web d’altres portals als quals l’usuari pugui tenir accés a través d’un hipervincle des d’aquest lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Conforme al que disposa la llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament UE 679/2015 de protecció de dades (RGDP), mitjançant l'acceptació de la present política, l'usuari del web dona el seu consentiment per a que les dades personals recollides per aquest lloc web (banktie.cat) siguin incloses en un fitxer propietat de Banktie sobre el que s'han aplicat les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, substracció o difusió no autoritzada.

L'usuari del web per contactar amb banktie, aporta les dades requerides en el formulari que es troba a la pàgina principal i que consisteixen en el seu nom i el seu correu electrònic.

Les dades personals cedides per l'usuari del web seran tractades per banktie.cat amb la finalitat de donar resposta a l'usuari que les proporciona a través del formulari. En cap cas aquestes dades seran cedides, sense el consentiment previ de l'usuari.

Informem que l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició per escrit utilitzant el correu electrònic: jl.navarro@banktie.cat

podeu consultar més sobre aquest aspecte al següent enllaç Política de Privacitat

POLÍTICA DE COOKIES

S'informa a l'usuari del lloc web banktie.cat que aquesta no utilitza cookies pròpies ni de tercers.

24 de maig de 2018