BankTie - POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. IDENTIFICACIÓ

Titular: Josep LLuís Navarro
E-mail: jl.navarro@banktie.cat

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Conforme al que disposa la llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament UE 679/2015 de protecció de dades (RGDP), mitjançant l'acceptació de la present política, l'usuari del web dona el seu consentiment per a que les dades personals recollides per aquest lloc web (banktie.cat) siguin incloses en un fitxer propietat de Banktie sobre el que s'han aplicat les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, substracció o difusió no autoritzada.

L'usuari del web, per contactar amb banktie, aporta les dades requerides en el formulari que es troba a la pàgina principal i que consisteixen en el seu nom i el seu correu electrònic.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals cedides per l'usuari del web seran tractades per banktie.cat amb la finalitat de donar resposta a l'usuari que les proporciona a través del formulari. En cap cas aquestes dades seran cedides, sense el consentiment previ de l'usuari.

4. POLÍTICA DE COOKIES

No és aplicable ja que aquesta web no utilitza cookies pròpies ni de tercers.

5. EXERCICI DE DRETS

Informem que l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició per escrit utilitzant el correu electrònic:jl.navarro@banktie.cat

6. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat referent a l'us i tractament de la seva informació personal dins del lloc web banktie.cat.

24 de maig de 2018